אתה לא מחובר. (התחבר)
(יציאה)
מסרים (0)

נגישות

הצהרת נגישות

האתר הזה נבחן על מגוון רחב של דפדפנים ותוכנות קורא מסך (תוכנה המקריאה את שכתוב על המסך בקול הנשמע דרך הרמקולים של המחשב).

מוודל משתמש בסימונים (markup) סמנטיים על מנת לעזור למשתמשי תוכנת קורא מסך. בין שאר ה — אתר, עמוד וכותרות משבצות משתמשות ב <h1>, <h2>, משבצות מנווטות רשומות כ<ul> וכך הלאה.

מוודל מציית לרמה 1, רמה 2 [about Double-A conformance] וחלק מרמה 3 של [Web Content Accessibility Guidelines 1.0] של ארגון רשת האינטרנט העולמית(World Wide Web Consortium). דרך קווים מנחים אלה אנו מקווים לציית לחוקים המקומיים הנוגעים לנגישות של אנשים בעלי מוגבלויות. כרגע אנו עובדים על שיפור הנגישות והשימושיות של מוודל. במצב הנוכחי, עדיין ישנן כמה טבלאות שמשמשות לתיכנון המערך, אבל ככלל, תצוגה (המשתמשת בגליונות סגנון) מופרדת מהתוכן.

אנחנו שמחים לקבל משוב, בעיקר דיווחים על כל תוכן שאינו נגיש. Please [message the administrator].

מקשי גישה

במצב הנוכחי, אנחנו לא כוללים במפרט מגשי גישה, אבל אנחנו מתקוונים ליישם אותם בשיחרור עתידי של מוודל.

קישורים

לפני כל משבצת צדדית, ישנו קישור שמאפשר למשתמשי תוכנת קורא המסך לדלג על המשבצת. שימו לב לכך שהקישור מוחבא בפני דפדפנים גרפיים.

הכותרות של קישורים רבים הן בעלות מאפיינים המתארים את הקישור בפירוט רב יותר, אלא אם כן הכתוב בקישור מתאר את המטרה בפירוט מספיק (כמו כותרת של מאמר). אם לקישור יש מפתח גישה, הדבר יוודע בכותרת שלו.

בכל מקום שבו זה אפשרי, הקישורים נכתבים בצורה שתשמור על המשמעות שלהם גם מחוץ להקשר. אין אף javascript: קישורים-מדומים.

תמונות

כל התמונות משתמשות בתכונת הalt כדי לספק אלטרנטיבה כתובה בכל מקום שבו זה הולם. תמונות שממלאות תפקיד דקורטיבי בלבד, מכילות תכונת null alt (ביטול). תמונות שמכילות בתוכן מידע מורכב, כמו מפות, בעלות תכונת longdesc שמקשרת אותן לתיאור כתוב של תוכן התמונה.

ציות לסטנדרטים

האתר הזה בנוי באמצעות XHTML בר תוקף בשביל סימונים (markup)וב CSS בשביל תצוגה.

Validate HTML | Section 508 Check | WCAG 1 (2,3) Check

אינדקס של כל קבצי העזרה
הצג את העזרה הזו בשפה: English