אתה לא מחובר. (התחבר)
(יציאה)
מסרים (0)

מספר הנושאים\שבועות בקורס

בהגדרה זו משתמשים רק קורסים בעלי פורמט "שבועי" ו"נושאי".

בפורמט ה"שבועי" היא קובעת את מספר השבועות בהם ירוץ הקורס, החל ממועד התחלת הקורס.

בפורמט ה"נושאי", היא קובעת את מספר הנושאים בקורס.

שתי אלה מתורגמות למספר ה"קופסאות" שנמצאות באמצע עמוד הקורס.

אינדקס של כל קבצי העזרה
הצג את העזרה הזו בשפה: English