אתה לא מחובר. (התחבר)
(יציאה)
מסרים (0)

תקופת רישום

הגדרה זו מציינת את מספר הימים בהם סטודנט יכול להיות רשום בקורס הזה (החל מהרגע שבו הוא נרשם - נכנס לרשימה).

אם אתם קובעים את ההגדרה הזו, אז סטודנטים מוצאים אוטומטית מרשימת הקורס כאשר תקופת הזמן המוגדרת עוברת. אפשרות זו יעילה במיוחד לקורסים ללא תאריך התחלה או סיום מוגדרים.

אם לא תקבעו את ההגדרה הזו, אז הסטודנטים יישארו בקורס עד שתוציאו אותם מהרשימה באופן ידני או עד שפונקציית ה"ניקוי", שתפקידה להוציא סטודנטים עוברים ובטלים מרשימת הקורס, עושה את עבודתה.

אם בחרתם לנהל את הקורס הזה כמטה-קורס, לא יעשה שימוש בתקופת הרישום שלכם.

אינדקס של כל קבצי העזרה
הצג את העזרה הזו בשפה: English