אתה לא מחובר. (התחבר)
(יציאה)
מסרים (0)

מצב קבוצה

מצב הקבוצה יכול להיות כל אחד משלושת הרמות הבאות:

  • אין קבוצות - אין תת-קבוצות, כולם חלק מאותה הקהילה.
  • קבוצות נפרדות - כל קבוצה יכולה לראות רק את הקבוצה שלה, אחרים הם בלתי נראים.
  • קבוצות נראות - כל קבוצה עובדת במסגרת הקבוצה שלה, אבל יכולה לראות גם קבוצות אחרות.

את מצב הקבוצה ניתן להגדיר בשתי רמות:

1. רמת הקורס
מצב הקבוצה שמוגדר ברמת הקורס, הינו מצב ברירת המחדל לכל הפעילויות שמוגדרות בתוך אותו קורס.

2. רמת הפעילות
ניתן להגדיר מצב קבוצה פרטנית לכל פעילות שתומכת בקבוצות. אם הקורס נקבע ל"כפה מצב קבוצה" אז לא מתייחסים להגדרות הפרטניות של כל פעילות.

אינדקס של כל קבצי העזרה
הצג את העזרה הזו בשפה: English