אתה לא מחובר. (התחבר)
(יציאה)
מסרים (0)

דוח השתתפות

רכיב פעילות - בחרו את סוג הפעילות עליה תרצו לדווח (למשל: רב-שיח, פורום, בוחן, וכו'). שימו לב שבתפריט הגולש יופיעו רק הרכיבים שקיימים בקורס זה.

הסתכל אחורה - בחרו את התקופה עליה תרצו לדווח.

הראה בלבד- בחרו האם להריץ את הדוח על פעילות של מורים או פעילות של סטודנטים.

הראה פעולות - בחרו האם לדווח על תצוגות הפעילות, הפירסומים או שניהם (כל הפעולות).

מרגע שהכנסתם ערכים עבור הפרמטרים ביחרו ב-Go.

תווצר רשימה של כל ההתרחשויות ברכיב הפעילות הנבחר בקורס זה. בחרו את הפריט עליו תרצו לדווח, וביחרו ב-Go.

תנתן ההגדרה של 'תצוגה' ו'פרסום' על המסך עבור סוג הפעילות שנבחר.
לדוגמא:
תצוגת פורום: ראה דיונים, חיפוש, פורום, פורומים, מנויים.
פירסומי פורום: ost: הוסף דיון, פרסם הודעה, מחק דיון, מחק הודעה, הזז דיון, קצץ הודעה, עדכן הודעה.

משתמשים שמתאימים לקריטריון הראה(סטודנט או מורה), יופיעו ברשימה בפורמט טבלאות לפי שם\מספר זיהוי והאם (וכמה פעמים הם השלימו את הפעולה אחריה חיפשתם, כלומר (כן (ו) או לא). בנוסף, יכול להיות שתשתמשו בדוח ההשתתפות כדי לשלוח דוא"ל בכמות גדולה על ידי בחירה במשתמשים הרלוונטיים ואז בחירה ב- הוסף את המשתמשים הנבחרים לרשימת הנמענים או חבר דוא"ל.

אינדקס של כל קבצי העזרה
הצג את העזרה הזו בשפה: English