אתה לא מחובר. (התחבר)
(יציאה)
מסרים (0)

סולמות (ציונים)

בידי המורים ניתנת האפשרות ליצור סולמות חדשים מותאמים אישית בהם ניתן להשתמש בקורס בכל פעילויות מתן ציון שהן.

על שם הסולם להיות משפט או ביטוי שמזהה אותו במדויק: השם יופיע ברשימות בחירה של סולמות ובנוסף לכך על כפתורי עזרה הרגישים להקשרים.

הסולם עצמו מוגדר על ידי רשימת ערכים המופיעים לפי סדר, הנעים בטווח בין שלילי לחיובי ומופרדים על ידי פסיקים. לדוגמא:

מאכזב, לא טוב מספיק, ממוצע, טוב, טוב מאוד, מצוין!

בנוסף, על הסולמות להכיל תיאור המסביר את משמעותם ואת אופן השימוש בהם. תיאור זה יופיע בעמודי עזרה לסטודנטים ומורים כאחד.

לבסוף, באתר שלכם יכולים להופיע מספר סולמות "סטנדרטיים" שהוגדרו על ידי מנהל המערכת שלכם. אלו יהיו זמינים בכל הקורסים.

אינדקס של כל קבצי העזרה
הצג את העזרה הזו בשפה: English