אתה לא מחובר. (התחבר)
(יציאה)
מסרים (0)

סקרים זמינים

נכון לעכשיו, מוודל מציע רק מספר סוגי סקרים מסויימים (גירסאות עתידיות יאפשרו לכם ליצור סקרים משלכם.)

הסקרים הזמינים נבחרו מפני שהם מועילים במיוחד בכל הנוגע להערכת סביבות למידה מקוונות שמשתמשות בפדגוגיה קונסטרקטיביסטית. הם מועילים לזיהוי מגמות מסויימות שיכול להיות וקורות אצל המשתתפים שלכם. (כדי לראות מאמר בו משתמשים באלה בניתוח מפורט, ראו: http://dougiamas.com/writing/herdsa2002)


COLLES - Constructivist On-Line Learning Environment Survey - סקר סביבת למידה קונסטרקטיביסטית מקוונת.

  ה-COLLES כולל בתוכו 24 הצהרות המקובצות לתוך שישה סולמות, כאשר כל אחת מהן עוזרת לנו לשאול שאלת מפתח בנוגע לאיכות של סביבת הלמידה המקוונת:

  רלוונטיות עד כמה הלמידה המקוונת רלוונטית לעיסוקים המקצועיים של הסטודנטים?
  מעוררת חשיבה האם הלמידה המקוונת מעוררת את החשיבה הביקורתית של הסטודנטים?
  אינטרקציה באיזו מידה הסטודנטים נוטלים חלק בשיחות מקוונות עשירות ומחנכות?
  תמיכת מורה עד כמה מצליחים המורים לשתף את הסטודנטים בלמידה מקוונת?
  תמיכה חברתית האם הסטודנטים המקוונים האחרים מספקים תמיכה רגישה ומעודדת?
  פירוש האם סטודנטים ומורים מצליחים להבין כהלכה את התקשורת המקוונת אחד של השני?

  מהווה בסיס לראייה הדינמית של הלמידה הינה תיאוריה חדה של ידיעה: קונסטרוקטיביזם חברתי, שמתאר את הלומד כקונספטואליסט פעיל בתוך סביבת למידה אינטקרטיבית מבחינה חברתית. קונסטרוקטיביזם חברתי הוא תורת ההכרה והידיעה, דרך של ידיעה, שבה הלומדים משתפים פעולה באופן מחשבתי כדי לבנות יחדיו הבנות חדשות, במיוחד בהקשר של חקירה הדדית המבוססת על ניסיונות אישיים.

  מרכזי לשיתוף פעולה זה הוא פיתוח יכולת התקשורת של הסטודנטים, כלומר, היכולת לקחת חלק בדיון פתוח וביקורתי עם המורה והשווים להם (חבריהם) כאחד. הדיון מאופיין על ידי מגמה אמפתית שמיועדת לבנות הבנה הדדית, וגישה ביקורתית לקראת בדיקת והבנת ההנחות מתחת לפני השטח.

  ה-COLLES עוצב כדי לאפשר לכם לעקוב אחר ההיקף שבו אתם מצליחים לנצל את יכולת האינטרקציה של רשת האינטרנט כדי להעסיק את הסטודנטים בפעילויות למידה דינמיות.

  מידע זה עובד מעמוד ה-COLLES. (אתם יכולים לגלות עוד על COLLES והמחברים האחרים שלו ב: http://surveylearning.com/colles/)


ATTLS - Attitudes to Thinking and Learning Survey - סקר הגישות לחשיבה ולמידה

  התיאוריה של 'דרכי ידיעה', במקור משדה המחקרים המגדריים (Belenky et al. (1986, מספקת לנו כלי סקר כדי לבחון את איכות הדיון בתוך סביבה שיתופית.

  סקר הגישות לחשיבה ולמידה (ATTLS) הינו כלי שפותח על ידי Galotti et al. (1999) כדי למדוד את המידה בה אדם הוא 'ידען מחובר' (ימ) או 'ידען נבדל'(ינ).

  אנשים בעלי תוצאת 'ימ' גבוהה יותר נוטים למצוא למידה תהליך מהנה יותר, הם נוטים להיות משתפי פעולה, חביבים ובעלי רצון גדול יותר לבנות על הרעיונות של אחרים. בעוד שאלה עם תוצאת 'ינ' גבוה יותר נוטים לקחת גישה יותר ביקורתית ווכחנית בנוגע ללמידה.

  מחקרים הראו ששני סגנונות למידה אלו הינם עצמאיים ולא קשורים אחד לשני (Galotti et al., 1999; Galotti et al., 2001). בנוסף לכך, הם רק בבואה של גישות ללמידה, לא יכולות למידה או רמת אינטיליגנציה.

  Belenky, M. F., Clinchy, B. M., Goldberger, N. R., & Tarule, J. M. (1986). Women's Ways of Knowing: The Development of Self, Voice, and Mind. New York: Basic Books, Inc.

  Galotti, K. M., Clinchy, B. M., Ainsworth, K., Lavin, B., & Mansfield, A. F. (1999). A New Way of Assessing Ways of Knowing: The Attitudes Towards Thinking and Learning Survey (ATTLS). Sex Roles, 40(9/10), 745-766.

  Galotti, K. M., Reimer, R. L., & Drebus, D. W. (2001). Ways of knowing as learning styles: Learning MAGIC with a partner. Sex Roles, 44(7/8), 419-436.

אינדקס של כל קבצי העזרה
הצג את העזרה הזו בשפה: English