אתה לא מחובר. (התחבר)
(יציאה)
מסרים (0)

העלאת קבוצות

כלי זה מאפשר העלאת צרור של קבוצות בבת אחת לתוך מוודל.

 • כל שורה בקובץ מכילה רשומה אחת.
 • כל רשומה היא סדרה של נתונים המופרדים על ידי פסיקים.
 • הרשומה הראשונה של הקובץ היא מיוחדת, ומכילה רשימה של שמות של שדות. היא מגדירה את הפורמט של שאר הקובץ.

  שמות נדרשים של שדות: חובה לכלול את שדות אלו ברשומה הראשונה ולהגדירם עבור כל משתמש.

  שם הקבוצה

  שמות השדות שמשמשים כברירת מחדל: אלו נתונים לבחירתכם, אם אתם לא כוללים אותם אז הערכים נלקחים מהשפה הנוכחית ומהקורס הנוכחי.

  מספר זיהוי, שם הקורס, שפה

  שמות של שדות הנתונים לבחירתכם: כל אלה הם לחלוטין נתונים לבחירתכם.

  description, picture, hidepicture

 • פסיקים בתוך הנתונים צריך לקדד כ: &#44. קובץ האצווה יתרגם אותם אוטומטית חזרה לפסיקים.
 • עבור שדות בוליאניים, השתמשו ב-0 עבור לא נכון וב-1 עבור נכון.
 • ניתן להשתמש או במספר הזיהוי או בשם הקורס כדי לזהות את הקורס. מספר הזיהוי עוקף את שם הקורס. אם אף אחד מהם לא מפורט, הקבוצות יצורפו לקורס הנוכחי.
 • שם הקורס הינו השם הקצר של הקורס.
 • הערה: אם קבוצה כבר רשומה בבסיס הנתונים של מוודל עבור קורס מסויים, קובץ אצווה זה יחזיר את שם הקבוצה עבור אותה הקבוצה. מורים מורשים להעלות קבוצות לקורסים שהם מורשים לערוך.

הנה דוגמא לקובץ יבוא תקף:

(

שם הקבוצה,מספר הזיהוי,שפה,תאור,תמונה
קבוצה1, פיל101, עב, קבוצה זו דרושה ליתר תשומת לב!, 0
קבוצה2, מת243, , ,)

אינדקס של כל קבצי העזרה
הצג את העזרה הזו בשפה: English