אתה לא מחובר. (התחבר)
(יציאה)
מסרים (0)

הגדרת אגרון המונחים העיקרי של הקורס

מערכת אגרוני המונחים מאפשרת לכם לייצא רשומות מכל אגרון מונחים משני, לתוך אגרון המונחים העיקרי של הקורס.

על מנת שתוכלו לעשות את זה, עליכם לציין איזה מאגרוני המונחים הוא העיקרי.

שימו לב: יכול להיות לכם רק אגרון מונחים עיקרי אחד בכל קורס ולמורים בלבד מותר לעדכן אותו.

לפני Moodle 1.7 רק מורים יכלו לערוך את אגרון המונחים העיקרי. בגרסת moodle 1.7 ומאוחר יותר, אם תרצה לשלוט על מי שיוכל לערוך כל אגרון מונחים (כולל האגרון העיקרי) , תצטרך להשתמש בממשק עקיפת תפקידים.

אינדקס של כל קבצי העזרה
הצג את העזרה הזו בשפה: English