אתה לא מחובר. (התחבר)
(יציאה)
מסרים (0)

תלות

הגדרה זו מאפשרת להפוך את השתתפות הסטודנט בשיעור הנוכחי לתלויה ברמת ביצועיו בשיעור אחר (באותו הקורס). אם הסטודנט לא עומד בדרישות, אז הוא לא יוכל להיכנס לשיעור הזה.

הדרישות כוללות:

  • זמן: על הסטודנט לבלות (לפחות) כמות זמן מוגדרת בשיעור הנדרש.
  • שלם:על הסטודנט לסיים את השיעור הנדרש בשלמותו.
  • ציון יותר גבוה מאשר:על הסטודנט לקבל בשיעור הנדרש ציון יותר גבוה מהציון שמפורט פה.
כשהדבר נדרש, אתם יכולים להשתמש בכל שילוב של הדרישות לעיל.

אינדקס של כל קבצי העזרה
הצג את העזרה הזו בשפה: English