אתה לא מחובר. (התחבר)
(יציאה)
מסרים (0)

המספר המירבי של תשובות בשיעור

ערך זה קובע את מספר התשובות המקסימילי בהן יכול המורה להשתמש. ערך ברירת המחדל הוא 4. אם השיעור עושה שימוש בלעדי ב, נגיד, שאלות נכון\לא נכון לכל אורכו, אז הגיוני לקבוע את הערך הזה ל-2.

פרמטר זה קובע גם כן את המספר המירבי של הסתעפויות בהן ניתן להשתמש בטבלת הסתעפויות.

את הפרמט הזה ניתן לשנות בביטחה בכל שיעור בעל תוכן קיים. למעשה, במקרה ותרצו להוסיף שאלה מרובת אפשרויות או טבלת הסתעפויות ארוכה, אתם תהיו חייבים לשנות את הפרמטר הזה. לאחר שהוספתם את השאלה (החריגה) או את טבלת ההסתעפויות (BranchTable), אתם יכולים להנמיך את הערך הזה למשהו מעט יותר "סטנדרטי".

אינדקס של כל קבצי העזרה
הצג את העזרה הזו בשפה: English