אתה לא מחובר. (התחבר)
(יציאה)
מסרים (0)

אפשר לסטודנטים לחזור על השיעור

הגדרה זו קובעת האם הסטודנטים יוכלו לחזור על השיעור יותר מפעם אחת, או פעם אחת בלבד. המורה יכול להחליט שהשיעור מכיל תוכן שהסטודנטים צריכים להכיר לעומק. במקרה כזה, צריך לאפשר צפיה חוזרת בשיעור. אך במידה והחומר משמש יותר כמעין מבחן, לא צריך לאפשר חזרה על השיעור.

כשלסטודנטים ניתנת האפשרות לחזור שנית על השיעור, הציונים שמוצגים בעמוד הציונים יכולים להיות או, הציון הממוצע של כל הניסיונות החוזרים שלהם, או הציון הטוב ביותר שהם קיבלו עבור השיעור. הפרמטר הבא קובע באיזו משתי הדרכים החלופיות הללו יחושב הציון.

שימו לב שבניתוח השאלותתמיד נבחנות התשובות מהניסיונות הראשונים של הסטודנטים, התשובות מניסיונות חוזרים שבאים לאחר מכן, לא נחשבות.

לפי ברירת המחדל, אפשרות זו היא לא, כלומר הסטודנטים לא יכולים לחזור על השיעור. זה מצופה שאפשרות זו תכוון כן רק בנסיבות יוצאות דופן.

אינדקס של כל קבצי העזרה
הצג את העזרה הזו בשפה: English