אתה לא מחובר. (התחבר)
(יציאה)
מסרים (0)

מתוזמן

אפשרות זו שמה מגבלת זמן על השיעור. לסטודנטיםים יוצג מונה של JavaScript והזמן שעובר יירשם בבסיס הנתונים. בגלל הטבע הלא עקבי של JavaScript, המונה לא יעיף סטודנט שנשאר בשיעור ליותר מהזמן המותר, אבל כל שאלה שתיענה לאחר שהזמן נגמר, לא תיספר. הזמן שנשמר במאגר הנתונים נבדק בכל פעם שהסטודנט מגיש תשובה לשאלה.

אינדקס של כל קבצי העזרה
הצג את העזרה הזו בשפה: English