אתה לא מחובר. (התחבר)
(יציאה)
מסרים (0)השימוש בצאט

הצ'אט, המלווה את שעורי אופק והוידאו קונפרנס (VC) באוניברסיטה הפתוחה, מאפשר תקשורת בזמן המפגש החי. חלון הצ'אט מחולק ל-3 חלקים עיקריים:

help
בצד ימין (1) - רשימת האנשים המחוברים ברגע זה לצ'אט.
בצד שמאל (2) - אזור המתעד את ההודעות שנכתבו ע"י כל המשתתפים.
בחלק התחתון (3) - אזור הקלדת ההודעות.
כדי לכתוב הודעה בצ'אט, יש להעביר את הסמן לאזור כתיבת ההודעות (ע"י העברת העכבר ולחיצה עליו), להקליד את ההודעה, וללחוץ על מקש ה-enter במקלדת או על כפתור ה"שלח" במסך.

חדש בצ'אט! הודעות פרטיות ופרצוּפוֹנים

הודעה פרטית - ברירת המחדל להודעות בצ'אט הינה הודעה לכל המשתתפים. אם ברצונכם לכתוב הודעה פרטית לאחד ממשתתפי הצ'אט, תוכלו לעשות זאת ע"י בחירה במשתתף בחלונית המשתתפים. הודעה שתשלח או תתקבל מנמען או מוען פרטי, תופיע בצבע כחול ולצד שם השולח יופיע בסוגריים שם הנמען או "פרטי" לציון הודעה אישית שנשלחה אליכם.
פרצופונים - באפשרותכם להוסיף להודעת הטקסט פרצופון (emoticons) או סימן מחווה אחר- לבחירה מתוך שורת הפרצופונים הכחולה.

אינדקס של כל קבצי העזרה
הצג את העזרה הזו בשפה: English