אתה לא מחובר. (התחבר)
(יציאה)
מסרים (0)

אופן פעולה מסתגל

אם תבחרו 'כן' עבור אפשרות זו, אז לסטודנטים יתאפשר לענות מספר פעמים על אותה שאלה, אפילו במהלך אותו ניסיון המענה. כך שלדוגמא אם תשובת הסטודנט מסומנת כלא נכונה הסטודנט יוכל לנסות שנית באופן מיידי. אך על כל תשובה שגויה יורד מהתוצאה הסופית של התלמיד קנס (סכום הקנס נקבע על ידי פקטור הקנס שנקבע על ידי האפשרות הבאה.)

אופן פעולה זה מאפשר גם שאלות מסתגלות שיכולות לשנות את עצמן בתגובה לתשובת הסטודנט. הנה האופן שבו פירוט ה-IMS QTI מגדיר שאלות (פריטים) מסתגלות:

פריט מסתגל הוא פריט המתאים את ההופעה שלו, את מתן התוצאה שלו (עיבוד התגובה) או את שניהם בתגובה לכל אחד מניסיונות המענה של הסטודנטים. לדוגמא, פריט מסתגל יכול להתחיל על ידי כך שהוא יעודד את המועמד באמצעות קופסא שמיועדת להכנסה של רשומה בטקסט חופשי, אבל, כשהוא יקבל תשובה לא מספקת, יציג במקומה אינטרקצית בחירה פשוטה (למשל, שאלה אמריקאית) וכשתוצאה מכך הוא יזהה את התשובה הנכונה, יעניק ניקוד נמוך יותר. הסתגלות מאפשרת למחברים ליצור פריטים לשימוש במצבים מעוצבים, שעוזרים ומדריכים מועמדים במטלה נתונה אך גם מספקים תוצאה שלוקחת בחשבון את הדרך שהם עשו.

באופן פעולה מסתגל לכל שאלה מופיע כפתור הגש נוסף. אם הסטודנט לוחץ על הכפתור הזה אז התשובה לשאלה המסויימת מוגשת לבדיקה והתוצאה שהושגה מוצגת בפני הסטודנט. אם השאלה היא שאלה מסתגלת היא תוצג במצב החדש שלה שמתחשב בתגובת התלמיד ובמקרים רבים היא תבקש מהתלמיד קלט נוסף. בשאלות המסתגלות הפשוטות ביותר מצב חדש זה יכול להיות שונה מהקודם רק בטקסט המשוב שיעודד את הסטודנט לנסות שנית. בשאלות יותר מורכבות יכולים להשתנות גם הטקסט של השאלה עצמה ואפילו מרכיבי האינטרקציה.

אינדקס של כל קבצי העזרה
הצג את העזרה הזו בשפה: English