אתה לא מחובר. (התחבר)
(יציאה)
מסרים (0)

שאלות מחושבות

שאלות מחושבות מציעות דרך בה ניתן ליצור שאלות מספריות פרטניות באמצעות שימוש בתווים כלליים שמוחלפים בערכים פרטניים במהלך פיתרון הבוחן.
למטה מופיעה תצוגה מוקטנת של עמוד העריכה הראשי עם כמה דוגמאות לקלט:

שאלה:

תמונה להציג:

נוסחת התשובה הנכונה:

  

מרווח סובלנות:

±

סוג סובלנות:

מספרים חשובים:


בקלט של טקסט השאלה וב-"נוסחת התשובה הנכונה" ניתן לראות את {a} ו-{b}. ניתן להשתמש בהם, ובכל {שם} אחר כתו כללי שיוחלף על ידי ערך כלשהוא כשהבוחן יהיה בעיצומו. בנוסף, רק כשהבוחן מוגש לבדיקה התשובה הנכונה מחושבת באמצעות הביטוי שנמצא ב-"נוסחת התשובה הנכונה", שמחושב כביטוי מספרי לאחר ההחלפה של התווים הכלליים. הערכים האפשריים לתווים הכלליים מוגדרים או מחוללים עבור השאלות המחושבות בעמוד מאוחר יותר ב"אשף העריכה"....
הנוסחא לדוגמא משתמשת באופרטור + . אופרטורים מקובלים אחרים הם: -*/ ו- %, כאשר % הוא אופרטור בהתייחס לרכיבוס. ניתן להשתמש גם בפונקציות מתמטיות בסגנון PHP. בין אלה נמנות 24 פונקציות בעלות ארגומנטים יחידים:
abs, acos, acosh, asin, asinh, atan, atanh, ceil, cos, cosh, deg2rad, exp, expm1, floor, log, log10, log1p, rad2deg, round, sin, sinh, sprt, tan, tanh
ושתי פונקציות בעלות שני ארגומנטים:
atan2, pow
והפונקציות מקס ו-מינ שיכולות להיות בעלות שני ארגומנטים או יותר. בנוסף, זה אפשרי להשתמש בפונקציה פי שלא לוקחת ארגומנטים בכלל, אבל אל תשכחו להשתמש בסוגריים - השימוש הנכון הוא פי(). בדומה, גם פונקציות אחרות צריכות שהארגומנטים שלהם יופיעו עם סוגריים. לדוגמא, שימוש אפשרי הוא: P sin({a}) + cos({b}) * 2. לא צריכה להיות כל בעיה בלכרוך פונקציות יחדיו כמו: cos(deg2rad({a} + 90)) וכדומה.
פרטים נוספים על האופן שבו ניתן להשתמש בפונקציות בסגנון PHP אלו, ניתן למצוא ב- תיעוד באתר ה-PHP

בכל הנוגע לשאלות מספריות, ניתן לאפשר מרווח שבתוכו כל התשובות יתקבלו כנכונות. לזה משמש שדה "מרווח סובלנות". אך חשוב לדעת שיש שלושה סוגים שונים של "מרווחי סובלנות". אלו הם יחסיים, נומינליים וגאומטריים. אם נומר לרגע שהתשובה הנכונה בזמן הבוחן מחושבת ל-200 ומרווח הסובלנות נקבע ל-0.5, אז הסוגים השונים של מרווחי הסובלנות עובדים כך:

יחסי: מרווח סובלנות מחושב על ידי הכפלת התשובה הנכונה ב-0.5, כלומר בדוגמא זו אנו מקבלים 100 עבור סובלנות זו, כך שהתגובה הנכונה חייבת להיות בין 100 ל-300 (200 ± 100).
זה יעיל למקרים בהם התשובה הנכונה יכולה להשתנות באופן משמעותי בין הערכים שונים שניתנים לתווים הכלליים.

נומינלי: זהו סוג מרווח הסובלנות הפשוט ביותר, אך אין לו הרבה כוח. על התשובה הנכונה להיות בין 199.5 ו-200.5 (200 ± 0.5)
סוג זה יעיל אם בין התשובות הנכונות השונות מפריד הבדל קטן.

גאומטרי: הגבול העליון של מרווח הסובלנות מחושב כ-200 + 0.5*200, וכך גם המקרה היחסי. גבול הסובלנות התחתון מחושב כ-200/(1 + 0.5). על התשובה הנכונה להיות בין 133.33 ל- 300.
סוג זה יעיל לחישובים מורכבים שמרווחי הסובלנות שלהם חייבים להיות עצומים, בהם ניתן להשתמש בערכים של 1 או יותר בשביל הגבול העליון, אל אף שברור כי אלו לא מתקבלים עבור הגבול התחתון מפני שכך יהפוך 0 לתשובה נכונה לכל המקרים.

השדה מספרים חשובים מתייחס רק לאופן שבו התשובה הנכונה תוצג בעיון בתשובות או בדוחות. דוגמאות: אם זה נקבע ל-3, אז התשובה הנכונה 13.333 תוצג כ-13.3, 1236 תוצג כ-1240, 23 תוצג כ-23.0 וכו'.

שדה המשוב ושדות היחידה שנתונים לבחירתכם עובדים באותו האופן בו הם עובדים עבור שאלות מספריות.

אינדקס של כל קבצי העזרה
הצג את העזרה הזו בשפה: English