אתה לא מחובר. (התחבר)
(יציאה)
מסרים (0)

שאלות מאמר

בתגובה לשאלה (שיכולה לכלול תמונה) המשיב כותב תשובה בצורת מאמר. בזמן יצירה של שאלה מאמר ניתן לערוך שלושה שדות: כותרת השאלה, גוף השאלה, ומשוב אותו ניתן להציג בזמן שייבחר על ידי המקדם.

לשאלת המאמר לא יינתן ציון עד שהיא לא תיבדק על ידי מורה. האדם שייתן את הציון יוכל להכניס הערה אישית כתגובה למאמר של המשיב ויוכל לתת למאמר ציון.

לרוב, הסטודנט יוכל להקליד את התשובה שלו באמצעות עורך טקסט-עשיר (rich-text). אך במקרה שבעמוד אחד יש יותר משאלת מאמר אחת ניתן להשתמש בעורך הטקסט-העשיר רק בשאלת המאמר הראשונה.

אינדקס של כל קבצי העזרה
הצג את העזרה הזו בשפה: English