אתה לא מחובר. (התחבר)
(יציאה)
מסרים (0)

יבוא קבצים בפורמט "GIFT"

GIFT הינו פורמט קובץ היבוא הכי מקיף שבאמצעותו ניתן לייבא שאלות לבחנים של מוודל מתוך קבצי טקסט. הוא תוכנן להיות שיטה פשוטה למורים שכותבים את שאלותיהם בתוך קבצי טקסט. GIFT תומך בשאלות נכון-לא נכון, שאלות אמריקאיות, שאלות תשובה-קצרה, שאלות התאמה ושאלות בעלות תשובות מספריות, בנוסף לשאלות בפורמט "המילה החסרה", בהם מחדירים ______ . בקובץ טקסט יחיד ניתן לערבב מספר סוגים שונים של שאלות, ובנוסף לכך, הפורמט תומך בהערות, נתינת שמות לשאלות, משוב וציונים המבוססים על משקל ואחוזים.

 

על קידוד הטקסט של קובץ הטקסט שלכם להיות utf-8 (אלא אם כן אתם משתמשים בתווי ascii - American Standard Code for Information Interchange, בלבד). כאן ניתן למצוא קובץ טקסט עם שאלות לדוגמא: gift/examples.txt.

בסיס

אסור ששאלה פרטנית בפורמט ה-GIFT תכיל בתוכה שורות ריקות. כל שאלה מופרדת מהאחרות על ידי שורה ריקה אחת לפחות. אם אתם צריכים לייצג שורה ריקה בשאלה שלכם, אתם יכולים להשתמש ביישות \n. אתם יכולים להשתמש בהערות בכל מקום שבו תרצו אבל חובה עליהן להתחיל עם שני קווים נטויים אחורה (//) בתחילת השורה. .

סוגי שאלות

שאלות אמריקאיות:
בשאלות אמריקאיות, תחילית של טילדה (~) מסמנת תשובות לא נכונות ותחילית של שווה (=) מסמנת תשובות נכונות.

 מי קבור בקבר של גראנט?{~גראנט~ג'פרסון=אף אחד}

פורמט המילה החסרה מכניס באופן אוטומטי קו מלא-זאת בעצמך (כמו זה _____) באמצע המשפט. כדי להשתמש בפורמט המילה החסרה מקמו את התשובות במשפט במקום שבו הייתם רוצים שיופיע הקו הריק.

   גראנט {~קבור=טמון בקבר~חי} בקבר של גראנט.

אם התשובות מגיעות לפני סימן הפיסוק הסוגר את המשפט, יוכנס קו מלא-את-החסר עבור פורמט "המילה החסרה". את כל סוגי השאלות ניתן לכתוב בפורמט המילה החסרה.

כדי להפריד בין השאלות חייבת להופיע שורה ריקה (אנטר גררה כפולה). למען הבהירות, ניתן לכתוב את התשובות על שורות נפרדות ואפילו להרחיק אותן מהשוליים. לדוגמא:

   חג ההודיה האמריקאי נחגג ביום חמישי ה- {
     ~שני
     ~שלישי
     =רביעי
   } של נובמבר.
   
   אותיות יפניות מגיעות במקור מאיזו ארץ? {
     ~הודו
     =סין
     ~קוריאה
     ~מצרים}

תשובה קצרה:
לפני התשובות בשאלות מסוג התשובה הקצרה מגיעה תחילית של סימן שווה (=) שמעידה כי כולן תשובות נכונות. אסור שהתשובות יכילו טילדה (~).

   מי קבור בקבר של גראנט?{=אף אחד=איש לא קבור שם}

   שתיים ועוד שתיים שווה ל-{=ארבע=4}.

אם ישנה רק תשובה קצרה נכונה אחת,ניתן לכתוב אותה ללא התחילית של סמל השווה, כל עוד לא ניתן להתבלבל עם שאלת נכון/לא-נכון.

נכון/לא-נכון:
בסוג שאלה זה התשובה מציינת האם האמירה היא נכונה או לא נכונה. את התשובה יש לכתוב כ-{נכון} או {לא נכון} ({TRUE} או{FALSE}) או בקיצור {נ} או {ל} ({T} או {F})

   גראנט קבור בקבר של גראנט.{ל}

   השמש זורחת במזרח .{נ}

התאמה:
זוגות מתאימים מתחילים בסימן השווה (=) ומופרדים על ידי הסמל הזה "<-". חובה שיהיו לפחות שלושה זוגות תואמים.

   שאלת התאמה. {
     =תתשאלה1-> תתתשובה1
     =תתשאלה2-> תתתשובה2
     =תתשאלה3-> תתתשובה3
     }
   
   התאם את הארצות הבאות אם ערי הבירה שלהן. {
     =קנדה-> אוטווה
     =איטליה-> רומא
     =יפן-> טוקיו
     =הודו-> ניו דלהי
     }

שאלות התאמה לא תומכות במשוב או בציונים המבוססים על אחוזים ומשקלים.

מספריות:
חלק התשובה בשאלה המספרית חייב להתחיל בסימן של מספר (#). תשובות מספריות יכולות לכלול מרווח לטעויות, הוא נכתב לאחר התשובה הנכונה ומופרד ממנה על ידי נקודותיים. כך שלדוגמא, אם התשובה הנכונה היא כל ערך בין 1.5 ל-2.5 היא תיכתב כך: {#2:0.5}. זה מציין כי 2 עם מרווח לטעויות של עד 0.5 היא תשובה נכונה (כלומר, הטווח שבין 1.5 ל-2.5). אם לא מצויין מרווח לטעויות, יונח שהמרווח שווה לאפס.

   מתי נולד יוליסס ס. גראנט? {#1822}

   מהו הערך של פאי(עד שלוש ספרות לאחר הנקודה העשרונית)? {#3.1415:0.0005}.

לבחירתכם, ניתן לכתוב את התשובות המספריות כמרווח, בפורמט הבא:{#ערך מינמלי..ערך מירבי}.

   מהו הערך של פאי(עד שלוש ספרות לאחר הנקודה העשרונית)?{#3.141..3.142}.

ממשק הדפדפן של מוודל לא תומך בתשובות מרובות לשאלות מספריות, אבל הקוד של מוודל יכול לתמוך בהן וכך גם פורמט GIFT. בזה ניתן להשתמש כדי לציין מרווחים מספריים מרובים, ויכול להועיל במיוחד כשמשולב עם ציוני משקל האחוזים. אם משתמשים בתשובות מרובות, חובה להפריד ביניהן באמצעות סמל השווה בדומה לשאלות התשובה הקצרה.

   מתי נולד יוליסס ס. גרנט? {#
     =1822:0
     =%50%1822:2}

שימו לב, שמפני שה-GUI של הדפדפן של מוודל לא תומך בתשובות מרובות לשאלות מספריות אין שום דרך לראות אותם או לערוך אותם דרך מוודל. הדרך היחידה שבא ניתן לשנות תשובה מספרית לאחר שהיא נכתבה היא למחוק את השאלה ולייבא אותה מחדש (או להשתמש במשהו שדומה ל- phpMyAdmin).

אפשרויות

בנוסף לסוגי השאלות הבסיסיות הללו, המסנן הזה מציע את האפשרויות הבאות: הערות שורה, שמות שאלות משוב ואחוז הניקוד המוענק לפי משקל השאלה.

הערות שורה:
בהערות שלא יובאו לתוך מוודל ניתן לכלול בתוך קובץ הטקסט. בזה ניתן להשתמש כדי לספק כותרות או מידע נוסף על שאלות. המסנן יתעלם מכל השורות המתחילות בקו נטוי כפול (לא כולל רווחים או טאבים).

   // תת כותרת: שאלות מספריות למטה
   כמה זה 2 ועוד 2? {#4}

שם השאלה:
ניתן לציין שם שאלה על ידי כך שתמקמו אותו בהתחלה ותקיפו אותו בנקודותיים כפולות מכל צד.

   ::מקורות הקאנג'י::תווים יפניים במקור
   הגיעו מאיזו ארץ? {=סין}

   ::תאריך חג ההודיה::חג ההודיה האמריקאי 
   נחגג ביום חמישי ה-{~שני~שלישי=רביעי} בנובמבר.

אם לא מצויין שם לשאלה, לפי ברירת המחדל, השאלה כולה תשמש כשם.

משוב:
לכל תשובה ניתן לצרף משוב על ידי כך שלאחר התשובה תצרפו את סמל המספר (# הידוע גם כסימן בלגן) ולאחריו המשוב.

   מה התשובה לשאלה האמריקאית הזו?{
   ~תשובה לא נכונה#הערת משוב על התשובה הלא נכונה
   ~עוד תשובה לא נכונה#הערת משוב על התשובה הלא נכונה הזו
   =תשובה נכונה#טוב מאוד!}
   
   מי קבור בקבר של גראנט?{
   =אף אחד#תשובה מצויינת!
   =איש אינו קבור#תשובה מצויינת!}
   
   גראנט קבור בקבר של גראנט.{לא נכון#לא נכון, אף אחד לא קבור בקבר של גראנט.#נכון, עבודה טובה.}

עבור שאלות אמריקאיות, המשוב מוצג רק עבור התשובה בה בחר הסטודנט. עבור שאלות התשובה הקצרה, המשוב מוצג רק כאשר הסטודנט הכניס תשובה המתאימה לתשובה הנכונה. עבור שאלות נכון/לא-נכון, יכולות להיות אחת או שתי מחרוזות של משוב. הראשון מוצג במידה והסטודנט ענה תשובה לא נכונה. השניה או הסטודנט נותן את התשובה הנכונה.

אחוז משקלי התשובות:
אחוזי משקל השאלות זמינים לשאלות אמריקאיות ולשאלות התשובה הקצרה. ניתן לכלול את אחוז משקלי התשובות כעוקבים אחרי הטילדה (לשאלות אמריקאיות) או סימן השווה (לשאלות התשובה הקצרה) עם האחוז הרצוי מצורף כשהוא מוקף בתוך סימני האחוז (כלומר %50%). את האפשרות הזו ניתן לשלב עם הערות משוב.

  שאלה קשה.{~תשובה לא נכונה~%50%תשובה שמזכה בחצי הנקודות=תשובבה שמזכה בכל הנקודות}
     
   ::עיר ילדותו של ישו::ישו היה מ- {
   ~ירושלים#ירושלים היתה עיר חשובה, אך זוהי תשובה שגויה.
   ~%25%בית לחם#הוא נולד כאן, אך לא גדל כאן.
   ~%50%גליל#אתה צריך לדייק יותר.
   =נצרת#כן! זוהי התשובה הנכונה!}.
   
   ::עיר ילדותו של ישו::ישו היה מ- {
   =נצרת#כן! זוהי התשובה הנכונה!
   =%75%נצרט#נכון, אבל עם שגיאת כתיב.
   =%25%בית לחם#הוא נולד כאן, אך לא גדל כאן.}

שימו לב ששתי הדוגמאות האחרונות הן בעיקרן אותה השאלה, תחילה כשאלה אמריקאית ולאחר מכן כשאלת תשובה קצרה.

שימו לב שניתן להגדיר אחוז למשקלי התשובות שאינן זמינות דרך ממשק הדפדפן. הרשימה הגולשת התאם ציונים בעמוד היבוא קובעת אין אלה מטופלות. אתם יכולים לבקש שתדווח שגיאה או שמשקל התשובה יותאם למשקל התשובה התקף הקרוב ביותר.

ציין פורמט לטקסט השאלה
ניתן להגדיר לטקסט השאלה (בלבד) פורמט טקסט לבחירתכם. נכון לעכשיו, הפורמטים האפשריים הם מוודל (פורמט מוודל אוטומטי), html (HTML פורמט), פשוט (פורמט טקסט פשוט) ו- markdown (פורמט Markdown). הפורמט מצויין בסוגריים מרובעים מיד לפני טקסט השאלה. מידע נוסף על פורמטי טקסט במוודל.

[markdown] *חג ההודיה האמריקאי* נחגג ביום חמישי ה-{
     ~שני
     ~שלישי
     =רביעי
   } של נובמבר.  

שאלות אמריקאיות בעלות תשובות מרובות:
אפשרות התשובות המרובות משמשת עבור שאלות אמריקאיות בהן חובה לבחור בשתי תשובות נכונות או יותר כדי לבל את הניקוד המלא עבור השאלה. אפשרות התשובות המרובות מופעלת על ידי הקצוות משקל חלקי לכמה תשובות בזמן שאף תשובה נכונה יחידה יכולה לקבל את מלוא הנקודות.

   אילו שני אנשים קבורים בקבר של גראנט? {
     ~אף אחד
     ~%50%גראנט
     ~%50%אישתו של גראנט
     ~אביו של גראנט }

שימו לב שסמל השווה (=) לא מופיע באף תשובה, ושסך כל התשובות יחדיו אסור שיעלה על 100%, אחרת מוודל יחזיר את השאלה כשגיאה. כדי להימנע מהמצב בו סטודנטים יבחרו בכל התשובות וכך יוכלו לקבל 100% מהניקוד באופן אוטומטי, רצוי לכול משקלים שליליים לתשובות לא נכונות.

   אילו שני אנשים קבורים בקבר של גראנט?? {
     ~%-50%אף אחד
     ~%50%גראנט
     ~%50%אישתו של גראנט
     ~%-50%אביו של גראנט}

תווים מיוחדים~ = # { } :
הסמלים הללו ~ = # { } : שולטים על תפקוד מסנן זה ולכן לא ניתן להשתמש בהם כטקסט רגיל בתוך השאלות. מכיוון שלסמלים אלה יש תפקיד מיוחד בקביעת התפקוד של מסנן זה, הם נקראים "תווי בקרה". אבל לפעמים יכול להיות שתרצו להשתמש באחד מהתווים הללו, למשל כדי להראות נוסחא מתמטית בתוך שאלה. הדרך בא ניתן לעקוף את הבעיה הזו היא "להתחמק" מתווי הבקרה. הדבר אומר פשוט לשים תו נטוי אחורי (\) לפני תו בקרה כך שהמסנן יידע שאתם רוצים להשתמש בו כתו ממשי במקום תו בקרה. לדוגמא:

   איזו תשובה שווה ל-5? {
     ~ \= 2 + 2
     = \= 2 + 3
     ~ \= 2 + 4 }

   ::תווי בקרת GIFT::
   אילו מהבאים הוא לא תו בקרה לפורמט יבוא GIFT? {
    ~ \~   # \~ הוא תו בקרה.
    ~ \=   # \= הוא תו בקרה.
    ~ \#   # \# הוא תו בקרה.
    ~ \{   # \{ הוא תו בקרה.
    ~ \}   # \} הוא תו בקרה.
    = \   # נכון! \ (קו נטוי אחורי) הוא אינו תו בקרה. אבל
         משתמשים בו כדי "להתחמק" מתווי הבקרה.
   }

כשהשאלה מעובדת, הקו הנטוי האחורי מוצא והוא אינו נשמר במוודל.

פירוט קטגוריות

ניתן לשנות את הקטגוריה בתוך קובץ ה-GIFT אליה מצורפות השאלות. אתם יכולים לשנות את הקטגוריה בתוך הקובץ כאוות רצונכם, כמה פעמים שתרצו. כל השאלות לאחר המשנה ועד למשנה הבא, או עד לסוף הקובץ, יוספו לקטגורייה המפורטת. עד למשנה הקטגוריה הראשון, תשמש הקטגוריה המפורטת במסך היבוא. שימו לב שכדי שזה יעבוד, הקופסא של מקובץ: צריכה להיות מסומנת במסך היבוא.

כדי לכלול משנה קטגוריה עליכם לכלול שורה כזו (עם שורה ריקה לפניה ולאחריה):

$קטגוריה: תום\דיק\הארי
או בפשטות
$קטגוריה: הקטגוריהשלי
הדוגמא הראשונה מפרטת נתיב של קטגוריות מקוננות. במקרה הזה, השאלות ילכו לתוך ... הארי. במידה והקטגוריות לא קיימות, הן נוצרות.

אפשרויות אחרות:
ניתן להפוך את התשובות של השאלות הקצרות לרגישות לאותיות רישיות על ידי שינוי ה- "0" ל- "1" בשורה הבאה:
$question->usecase = 0; // Ignore case

אינדקס של כל קבצי העזרה
הצג את העזרה הזו בשפה: English