אתה לא מחובר. (התחבר)
(יציאה)
מסרים (0)

שיטת מתן הציונים

כשמאפשרים לסטודנטים ניסיונות מענה מרובים (על הבחנים), ישנן דרכים שונות בהן אתם יכולים להשתמש בציונים של כל ניסיון כדי לחשב את הציון הסופי שהסטודנט יקבל עבור הבוחן.

הציון הגבוה ביותר

    הציון הסופי יהיה הציון הגבוה (הטוב) ביותר מבין כל ניסיונות המענה.

ציון ממוצע

    הציון הסופי יהיה הציון הממוצע (ממוצע פשוט) של כל ניסיונות המענה.

ציון ראשון

    הציון הסופי יהיה הציון שהסטודנט הרוויח בניסיון המענה הראשון שלו (ניסיונות המענה האחרים לא יחשבו כלל.)

ציון אחרון

    הציון האחרון הוא הציון שהתלמיד הרוויח רק עבור ניסיון המענה הכי עדכני שלו.

אינדקס של כל קבצי העזרה
הצג את העזרה הזו בשפה: English