אתה לא מחובר. (התחבר)
(יציאה)
מסרים (0)

ניתוח פריט

טבלה זו מציגה נתוני בחנים מעובדים בדרך שמתאימה לניתוח ושיפוט הביצועים של כל שאלה למען הערכה. הפרמטרים הסטטיסטיים שבהם נעשה השימוש מחושבים לפי ההסברים הניתנים בתאוריית המבחנים הקלאסית (מראה מקום 1).

אינדקס קלות-ביצוע(% נכון) (אק)

זוהי אמת מידה האומדת עד כמה שאלה היא קלה או קשה עבור הנבחנים בבוחן. היא מחושבת כ:
אק = (Xממוצע) / Xמקסימום
כאשר Xממוצע הוא הניקוד הממוצע שהושג על ידי כל המשתמשים שניסו לענות על הפריט,
ו-Xמקסימום הוא הניקוד המרבי שניתן לקבל עבור אותו פריט.
אם ניתן לחלק את את השאלות לתוך קטגוריות נכון \ לא נכון, פרמטר זה עולה באותו קנה עם אחוז המשתמשים שענה על השאלה נכונה.

סטיית תקן (סת)

פרמט זה מודד את פיזור התשובות באוכלוסיית התגובה. אם כל המשתמשים עונים את אותו הדבר, אז סת=0. סת מחושבת כסטייה הסטטיסטית הסטנדרתית עבור הדוגמא של תוצאות השברים (הישג\מקסימום) בכל שאלה ושאלה.

אינדקס הבחנה (אה)

זה מספק אינדיקטור גס לגבי הביצוע של כל פריט וזאת כדי להבדיל בין המשתמשים המיומנים לעומת המשתמשים המיומנים פחות. פרמט זה מחושב על ידי תחילה חלוקת הלומדים לשלישים על בסיס התוצאה הכוללת בבוחן. אז, מחושבת התוצאה הממוצעת בפריט המנותח עבור הקבוצות של בעלי הביצועים הגבוהים והנמוכים ביותר, כאשר מחסירים את בעלי הביצועים הממוצעים. הביטוי המתמטי הוא:
אה = (Xעליון - Xתחתון)/ N
כאשר Xעליון הוא הסכום של תוצאת השבר (הישג\מקסימום) שהושגה בפריט זה על ידי 3\1 המשתמשים בעלי הציונים הגבוהים ביותר מבין כל הנבחנים בבוחן (כלומר, מספר התשובות הנכונות בקבוצה),
ו-Xתחתון) הוא הסכום האנלוגי עבור המשתמשים בעלי 3\1 הציונים הנמוכים ביותר מבין כל הנבחנים בבוחן.

פרמט זה יכול לקבל ערכים בין 1+ ל- 1-. אם האינדקס יורד מתחת ל-0.0 השבר אומר שיותר תלמידים חלשים צדקו בפריט הזה מאשר תלמידים חזקים. פריטים שכאלה יש לדחות כחסרי כל ערך. למעשה, הם מורידים את מידת הדיוק של התוצאה הכוללת עבור הבוחן.

מקדם הבחנה(מה)

זוהי עוד מידה לכוח שיש לפריט להבדיל בין לומדים מיומנים ללומדים חלשים.
מקדם ההבדלה הוא מקדם התאמה בין תוצאות ברמת הפריט לבין תוצאות ברמת הבוחן. כאן הוא מחושב כ:
מה = סכום/ (N * sx * sy)
כאשר סכום(xy) הוא הסכום של תוצרי הסטייה עבור תוצאות הפריטים והתוצאות הכוללות של הבוחן
N הוא מספר התגובות שניתנו לשאלה זו.
sx הוא סטיית התקן של תוצאות השברים עבור שאלה זו,
ו-sy הוא סטיית התקן של תוצאות בבוחן כשלם.

שוב, פרמטר זה יכול לקבל ערכים בין 1+ ו- 1-. ערכים חיוביים מייצגים פריטים שאכן מבחינים בלומדים מיומנים, בעוד שערכים שליליים מסמנים פריטים שעליהם ענו נכונה בעלי הציונים הנמוכים ביותר. על הפריטים בעלי 'מה' שלילי הלומדים המנוסים ענו לא נכונה, וכך הלכה למעשה הם בעצם מהווים קנס כנגד הלומדים המיומנים ביותר. מפריטים כאלה צריך להימנע.
הייתרון שיש למקדם ההבחנה אל מול אינדקס ההבחנה הוא שהקודם עושה שימוש במידע הכל אוכלוסיית הלומדים ולא רק מהשלישים העליונים והנמוכים בקיצוניות. כך יכול להיות שפריט זה יהיה רגיש יותר לזיהוי ביצוע הפריטים.

אינדקס של כל קבצי העזרה
הצג את העזרה הזו בשפה: English