אתה לא מחובר. (התחבר)
(יציאה)
מסרים (0)

התאם ציונים

חובה שהציונים המיובאים יתאימו לאחת מהרשימות הקבועות של הציונים התקפים, כדלקהמן....

 • 100%
 • 90%
 • 80%
 • 75%
 • 70%
 • 66.666%
 • 60%
 • 50%
 • 40%
 • 33.333
 • 30%
 • 25%
 • 20%
 • 16.666%
 • 14.2857
 • 12.5%
 • 11.111%
 • 10%
 • 5%
 • 0%

גם ערכים שליליים מותרים עבור הרשימה לעיל.

ישנן שתי הגדרות עבור מתג זה. הן משפיעות על האופן שבו נוהל היבוא מטפל בערכים שלא מתאימים לחלוטין לאחד הערכים ברשימה לעיל.

 • שגיאה אם הציון לא רשום
  אם השאלה מכילה ציונים כלשהם שלא נמצאים ברשימה מוצגת הודעת שגיאה והשאלה המסויימת ההיא לא תיובא.
 • הציון הקרוב ביותר, במידה ולא רשום
  אם נמצא ציון שלא תואם ערך כלשהו ברשימה, הציון ישונה לערך המתאים הקרוב ביותר ברשימה.

הערה: חלק מפורמטי היבוא המותאימים אישית מייבאים ישירות לתוך בסיס הנתונים ובכך עלולים לעקוף את הבדיקה הזו.

אינדקס של כל קבצי העזרה
הצג את העזרה הזו בשפה: English