אתה לא מחובר. (התחבר)
(יציאה)
מסרים (0)

ציון מירבי

הציון המירבי עבור בוחן אותו תגדירו, ישמש כאמת המידה אליה יותאמו כל הציונים.

לדוגמא, יכול להיות שתקבעו את הציון המירבי ל-20, וזאת מפני שהבוחן נחשב ל-20% מכל הקורס.

לדוגמא, יכולות להיות לכם 10 שאלות בבוחן, שביחד שוות ל-50 נקודות, כל הציונים מתוך סך הכולל של 50 נקודות, ישוקללו מחדש לציון המירבי של הבוחן שהוא 20 נקודות.

אינדקס של כל קבצי העזרה
הצג את העזרה הזו בשפה: English