אתה לא מחובר. (התחבר)
(יציאה)
מסרים (0)

שאלות אמריקאיות

בתגובה לשאלה (שיכולה לכלול בתוכה תמונה) המשיב צריך לבחור בתשובה אחת מתוך מספר תשובות המוצגות בפניו. ישנם שני סוגים של שאלות אמריקאיות - תשובה יחידה או מספר תשובות.

שאלות בעלות תשובה יחידה מאפשרות לבחור בתשובה אחת בלבד. על פי רוב, כל הציונים לתשובות מסוג זה צריכים להיות חיוביים.

שאלות אמריקאיות בעלות תשובות מרובות, מאפשרות בחירה בתשובה אחת או יותר - לכל תשובה יכול להיות מצורף ציון חיובי או שלילי, כך שבחירה בכל התשובות בבת אחת לאוו דווקא תביא לציון טוב. אם הציון הכולל הוא שלילי, אז הציון הכולל עבור שאלה זו יהיה אפס. זהירות, ניתן ליצור שאלות שהתוצאות שלהן עולות על 100%.

לבסוף, לכל תשובה (נכונה או לא נכונה) רצוי להוסיף משוב. משוב זה יוצג למשיב בצד כל אחת מהתשובות שלהן (זאת במידה והבוחן עצמו מוגדר להציג משוב).

אינדקס של כל קבצי העזרה
הצג את העזרה הזו בשפה: English