אתה לא מחובר. (התחבר)
(יציאה)
מסרים (0)

ערבב תשובות

אם תגדירו את ההגדרה הזו כ- "כן" סדר התשובות של שאלה זו יעורבב באופן אקראי בכל פעם שסטודנט יתחיל בניסיון מענה על הבוחן שמכיל אותה. זה תלוי בכך שההגדרה "ערבב בתוך שאלות" בתוך הגדרות הבוחן, נקבעה ל- "כן".

הכוונה היא פשוט להקשות מעט על הסטודנטים להעתיק אחד מהשני.

אינדקס של כל קבצי העזרה
הצג את העזרה הזו בשפה: English