אתה לא מחובר. (התחבר)
(יציאה)
מסרים (0)

יישם קנס

אם הבוחן מורץ במצב מסתגל אז לסטודנט ניתנת האפשרות לנסות לענות שוב לאחר שהוא ענה תשובה לא נכונה. במקרה הזה, יכול להיות שתרצו לכפות קנס על כל תשובה שגויה, קנס שיורד מהציון הסופי שהסטודנט יקבל עבור השאלה. גובה הקנס נבחר עבור כל שאלה באופן פרטני בזמן הגדרת או עריכת השאלה.

להגדרה זו אין כל השפעה במידה והבוחן לא מורץ במצב מסתגל.

אינדקס של כל קבצי העזרה
הצג את העזרה הזו בשפה: English