אתה לא מחובר. (התחבר)
(יציאה)
מסרים (0)

יצירת שאלה חדשה

ביכולתכם להוסיף לקטגוריה מגוון של סוגי שאלות שונות:

אמריקאיות

  בתגובה לשאלה (שיכולה לכלול בחובה תמונה) המשיב בוחר בתשובה מתוך מספר תשובות המוצגות לפניו. ישנן שני סוגים של שאלות אמריקאיות - בעלות תשובה אחת ובעלות מספר תשובות.

  מידע נוסף על שאלות אמריקאיות

תשובה קצרה

  בתגובה לשאלה (שיכולה לכלול בחובה תמונה), המשיב מקליד מספר מילים או משפט. לשאלה זו יכולות להיות מספר תשובות, כל אחת עם ציון שונה. התשובות יכולות להיות רגישות לאותיות רישיות ויכולות גם לא.

  מידע נוסף על שאלות תשובה קצרה

מספריות

  מנקודת המבט של הסטודנט, השאלות המספריות נראות בדיוק כמו שאלות התשובה הקצרה. ההבדל הוא שבשאלות מספריות יש טעויות שמתקבלות כתשובות נכונות. הדבר מאפשר להגדיר טווח מתמשך של תשובות. .

  מידע נוסף על שאלות מספריות

נכון\לא נכון

התאמה

תשובות משובצות (Cloze)

  שאלות אלה הן מאוד גמישות והן מורכבות מקטע טקסט (בפורמט מוודל) בו משובצות מגוון של תשובות, הכוללות בתוכן: שאלות אמריקאיות, שאלות תשובה קצרה ושאלות מספריות.

  מידע נוסף על שאלות תשובות משובצות

שאלות התאמת תשובה קצרה אקראיות

  מנקודת המבט של הסטודנט, שאלות אלה נראות בדיוק כמו שאלות ההתאמה. ההבדל הוא שתת השאלות נלקחות באופן אקראי מתוך שאלות תשובה קצרה בקטגוריה הנוכחית.

  מידע נוסף על שאלות התאמה

אקראיות

תיאור (לא שאלה)

  הכנסת תיאור (לא שאלה). הקלדה של טקסט כלשהוא (ויכול להיות שגם גרפיקה כלשהיא) ללא כל דרישה לתשובה. ניתן להשתמש בסוג זה על מנת לספק מידע כלשהוא שישמש את קבוצת השאלות הבאות לאחריו, לדוגמא.

  מידע נוסף על תיאור

חישוב

  שאלות חישוב מאפשרות דרך ליצירת שאלות מספריות פרטניות על ידי השימוש בתווים כללים שמוחלפים בערכים פרטניים במהלך הבוחן.

  מידע נוסף על שאלות חישוב

מאמר

אינדקס של כל קבצי העזרה
הצג את העזרה הזו בשפה: English