אתה לא מחובר. (התחבר)
(יציאה)
מסרים (0)

שאלות התאמת תשובה-קצרה אקראיות

לאחר הקדמה לבחירתכם בפני המשיב מוצגות מספר תת-שאלות ומספר תשובות מעורבבות. לכל שאלה יש תשובה נכונה אחת.

על המשיב חובה לבחור בתשובה שתתאים לכל תת-שאלה.

לכל תת-שאלה ניתן אותו המשקל כמו לשאר וזאת כדי לתרום למען הציון של השאלה בכללותה.

השאלות והתשובות שלהן נמשכות באופן אקראי ממאגר שאלות "התשובה הקצרה" בקטגוריה הנוכחית. לכן, בכל ניסיון מענה שנעשה בבוחן יכולות להופיע שאלות ותשובות אחרות. עליכם לוודא שהקטגוריה מכילה מספיק שאלות תשובה קצרה שלא נמצאות בשימוש, אחרת בפני הסטודנט תוצג הודעת שגיאה חביבה. ככל שתספקו יותר שאלות תשובה קצרה, כך יגדלו הסיכויים שבפני הסטודנטים שלכם יוצג מבחר חדש של שאלות בכל ניסיון מענה.

אינדקס של כל קבצי העזרה
הצג את העזרה הזו בשפה: English