אתה לא מחובר. (התחבר)
(יציאה)
מסרים (0)

הורדת תגובות

יכול להיות שתרצו להוריד את הנתונים שמוצגים על המסך בטבלה לניתוח נוסף. אתם יכולים לבחור בין שני פורמטים של קבצים לנתונים מורדים.
בכל מקרה הנתונים יוצגו בטבלה עם כותרות הולמות, בדומה למה שמופיע על המסך רק ללא תמונות המשתמשים.
אם הטבלה מחולקת למספר עמודים וממוספרת, כל הנתונים עבור כל הדפים יורדו לקובץ יחיד. משתמשים ללא ניסיון מענה על בוחן זה יכללו בקובץ אם תסמנו את האפשרות המתאימה.

פורמט גיליון של תוכנת Excel:

יתקבל לכם מסמך גיליון .xls .

פורמט טקסט

במקרה זה, הנתונים יישמרו כקובץ טקסט רגיל. שורת טקסט עבור כל שורה בטבלה כשהנתונים מופרדים על ידי מרווחי טאב.

אינדקס של כל קבצי העזרה
הצג את העזרה הזו בשפה: English