אתה לא מחובר. (התחבר)
(יציאה)
מסרים (0)

שאלות 'תשובה-קצרה'

בתגובה לשאלה (שיכולה לכלול בחובה תמונה) המשיב מקליד מילה או משפט קצר.

יכולות להיות מספר תשובות נכונות, כל אחת בעלת ציון שונה. אם נבחרת האפשרות "רגישות לאותיות רישיות", אז אתם יכולים לקבוע ציונים שונים עבור "HTML" ו-"html".

באפשרותכם להשתמש בתו הכוכבית (*) כתו כללי שיתאים לכל סידרה של תווים. לדוגמא השתמשו ב- ran*ing כדי להתאים לכל ביטוי או מילה שתתחיל ב-"ran" ותסתיים ב- "ing". אם ברצונכם באמת לכלול תו של כוכבית, עליכם להשתמש בתו לוכסן אחורי בצורה כזו: \*

ללא תווים כלליים, התשובות משוות אחת לשניה ללא שום מרווח לטעויות, שימו לב לאיות שלכם!

אינדקס של כל קבצי העזרה
הצג את העזרה הזו בשפה: English