אתה לא מחובר. (התחבר)
(יציאה)
מסרים (0)

ערבב בתוך השאלות

אם תאפשרו את האופציה הזו, אז החלקים המרכיבים את השאלות הפרטניות יעורבבו באופן אקראי בכל פעם שסטודנט ינסה לענות על הבוחן, כל עוד האופציה מאופשרת גם בהגדרות של השאלות.

הכוונה היא פשוט להקשות מעט על הסטודנטים להעתיק אחד מהשני.

אופציה זו תקפה רק לשאלות שיש בהם מספר חלקים כמו שאלות התאמה או שאלות אמריקאיות. בשאלות אמריקאיות סדר התשובות מעורבב רק כאשר האפשרות הזו מכוונת ל-"כן". בשאלות מסוג התאמה התשובות תמיד מעורבבות ההגדרה הזו קובעת האם בנוסף לכך יעורבב הסדר של זוגות השאלות והתשובות.

אפשרות זו לא קשורה לשימוש בשאלות אקראיות.

אינדקס של כל קבצי העזרה
הצג את העזרה הזו בשפה: English