אתה לא מחובר. (התחבר)
(יציאה)
מסרים (0)

השהיית זמן בין ניסיון המענה הראשון לשני

אם תגדירו השהיית זמן אז על הסטודנט להמתין עד שזמן זה יחלוף לפני שהוא יוכל לנסות ולענות על הבוחן בפעם השניה.

אינדקס של כל קבצי העזרה
הצג את העזרה הזו בשפה: English