אתה לא מחובר. (התחבר)
(יציאה)
מסרים (0)

תחילת וסיום הבוחן

באפשרותכם להגדיר זמנים שבמסגרתם הבוחן יהיה נגיש לאנשים (כדי שיוכלו לנסות ולענות עליו).

לפני זמן התחילה, ולאחר זמן הסיום, הבוחן לא יהיה זמין.

אינדקס של כל קבצי העזרה
הצג את העזרה הזו בשפה: English