אתה לא מחובר. (התחבר)
(יציאה)
מסרים (0)

פרמטרי משאבים

הגדרות הפרמטרים הנן לבחירכם בלבד, והן שימושיות רק כאשר אתם צריכים להעביר מידע כלשהוא מתוך מוודל לתוך משאב בצורת קובץ או אתר ברשת.

אם תגדירו פרמטרים כלשהם הם יועברו למשאב כחלק מכתובת ה-URL (באמצעות שיטת ה-GET).

העמוד השמאלי מאפשר לכם לבחור את המידע שברצונכם לשלוח והעמוד הימני מאפשר לכם לקרוא לו בשם.

שימו לב שנתוני המשתמש יילקחו מהמשתמש שמסתכל על המשאב הזה ומידע הקורס יילקח מהקורס שמשאב זה הוא חלק ממנו.

אינדקס של כל קבצי העזרה
הצג את העזרה הזו בשפה: English